מה השאלה?


מה השאלה?

השאלון המפקדי עוסק בתחומים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים והשאלות בו מתייחסות אל הנושאים הבאים: כתובת, השכלה, עבודה, תנאי דיור, תפקוד יומיומי, והכנסות שלא מעבודה.

לצפייה בשאלון המפקדי המלא

לא, בשאלון המפקדי אין שאלות על הכנסה ישירה אלא רק על הכנסות שלא מעבודה דוגמת: פנסיה, מלגות וכדומה

השאלון המפקדי  הוא שאלון חכם ולכן לא נשאלות בו שאלות מיותרות.

על אף השימוש שעושה הלמ"ס במאגרי מידע מינהליים, עדיין קיים חוסר במידע אותו יש להשלים באמצעות פעולת איסוף ודגימה בשטח ובאמצעות מפקד האוכלוסין.

הזדהות באמצעות מספר תעודת זהות ותאריך הנפקה מאפשר את זיהוי הנדגמים ובהתאמה מאפשר את קיצור השאלון בכך שמפנה רק את השאלות הרלוונטיות אליהם בלבד. כך נחסכות מהם שאלות מיותרות ואורך השאלון מתקצר.

אנחנו בלמ"ס מחויבים לשמירה על חיסיון המידע של כל הנדגמים מתוקף חוק פקודת הסטטיסטיקה וחל עלינו איסור מוחלט למסור לגורם כלשהו נתון או פרט שממנו ניתן יהיה לזהות אדם או משפחה.

כל המידע שאנחנו אוספים משמש אך ורק לצרכים סטטיסטיים ומחקריים ומאובטח בהתאם לתקני סייבר מחמירים וקפדניים.

כל המידע הנאסף בלמ"ס משמש אך ורק לצרכים סטטיסטיים ומחקריים ומאובטח בהתאם לתקני סייבר מחמירים וקפדניים.

השאלון פונה לאדם ספציפי הנדגם אך מתייחס אל כל המתגוררים באותו משק הבית.

במקרה שהנדגם הוא קטין, חובת השבת הפרטים אודותיו, מוטלת על אחד מהוריו או אפוטרופוס חוקי המתגורר עם הנדגם.

המענה על השאלון המפקדי הוא חובה על-פי פקודת הסטטיסטיקה - [נוסח חדש], תשל"ב- 1972. לצד החובה, מדובר  בזכות  להשפיע על עתידך ועל עתידה של ישראל בשנים הקרובות.

יש לך עוד שאלות?

מילון מונחים למפקד האוכלוסין

(תחום: מתודולוגיה)

מדגם

(תחום: מתודולוגיה)

מדגם הוא קבוצת פרטים, המהווה מודל לאוכלוסייה, שאליה היא שייכת.

מחקר הנערך על אוכלוסיית מדגם מכונה סקר.

ככל שבחירת המדגם ("דגימה") נעשית באופן סטטיסטי, כך ניתן להסיק מהסקר מסקנות מדויקות יותר וסבירות יותר על האוכלוסייה שאותה מייצג המדגם.

(תחום: תהליכי איסוף/ מתודולוגיה)

מועד קובע

(תחום: תהליכי איסוף/ מתודולוגיה)

המועד הקובע הוא התאריך שביחס אליו יש להשיב על השאלון המפקדי.

לדוגמא: היכן התגוררת המועד הקובע? היכן עבדת במועד הקובע?

המועד הקובע למפקד האוכלוסין 2022 הוא 2 באפריל 2022, א' בניסן התשפ"ב, מוצאי שבת

משק בית

המונח משק בית מתייחס לאדם או קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה אחת לפחות ארבעה לילות בשבוע ויש להם תקציב הוצאות משותף למזון. הם יכולים להיות קרובי משפחה או לא, או שילוב בין קרובי משפחה לכאלה שאינם קרובים.

 
(תחום: מתודולוגיה)

נדגם

(תחום: מתודולוגיה)

אדם שעלה במדגם המפקד ומחויב לענות על שאלון מפקדי עבור כל הגרים אתו במשק הבית.

סוקר

אדם המבצע ראיון טלפוני לשם מילוי שאלונים. הסוקרים הטלפוניים במפקד האוכלוסין 2022 הם עובדי חברות 'תקשוב' ו'טלכלל'.

כל הסוקרים עוברים הדרכות והסמכות טרם תחילת העסקתם על ידי החברה.

ההדרכות מבוצעות בבקרת מטה מפקד האוכלוסין בלמ"ס, מטעם הלמ"ס לצורך ביצוע תפקידם.

פוקד

אדם המבצע איסוף נתונים בשטח מתבצע בראיון פנים אל פנים באמצעות מחשב (טאבלט) של הלמ"ס.

הפוקדים במפקד האוכלוסין 2022 הם עובדי חברת מרטנס הופמן.

כל הפוקדים עוברים הדרכות והסמכות, טרם תחילת העסקתם על ידי החברה.

ההדרכות מבוצעות בבקרת מטה מפקד האוכלוסין בלמ"ס.

 
חזור לראש הדף